Beograd

Beogradski motivi, dočarani posredstvom jedne beogradoholičarke. Ona je književnica, a zove se Neda Kovačević. Njen mejl glasi: nedakovacevic@yahoo.com

Beogradske fasade nekad i sad, Deo Drugi

beogradska | 02 Mart, 2009 01:42

Njegoševa 51Zgrada je, otkad je podignuta 1904. godine, služila je u prosvetne svrhe. U njoj je do 1911. bila Privatna gimnazija sa internatom prof. Vladimira Zdelara, a potom, do 1938. godine, I ženska gimnazija. Godine 1938. u ovu zgradu je useljen Prirodnjački muzej sa namerom da to bude privremeno rešenje, ali je tu ostao do danas.
Zgrada je značajna i kao svedočanstvo razvoja školstva u Beogradu i Srbiji i kao redak primer škole internatskog tipa.

Obilićev venac 16Stambena kuća Steve Jovanovića Resavca podignuta je 1912. prema projektu istaknutog srpskog arhitekte Branka Tanazevića u duhu secesije. I pored preuzimanja arhitektonskih motiva ranijih epoha, kako balkanske tako i evropske arhitekture, njihovom stilizacijom i veštim uklapanjem u originalnu kompozicionu šemu, Tanazević je stvorio delo koje predstavlja zanimljiv primer beogradske arhitekture toga vremena.

Palmotićeva 2Zgrada Ministarstva pošta predstavlja jedno od najuspelijih dela arhitekte Momira Korunovića, ali i celokupne srpske arhitekture nacionalno-romantičarskog smera između dva svetska rata. Izgrađena je u periodu od 1926. do 1930. godine i bila je jedna od najvećih zgrada u Beogradu.

Spoljna obrada građevine ukazuje na Korunovićevu inspiraciju u riznici srpskog srednjovekovnog neimarstva, evropskog romantičarskog nasleđa i secesije. U oblikovanju glavne fasade Korunović je iskoristio i poznavanje srednjovekovnog srpskog živopisa. Dve figure iznad ulaznih vrata, jedna sa svitkom, druga sa građevinom u rukama, ukazuju na očigledan uticaj crkvenih ktitorskih kompozicija. Autor ovih figura je vajar Stamenko Đurđević.

PatrijaršijaZgrada Patrijaršije građena je od 1932. do 1935. po projektu ruskog arhitekte Viktora Lukomskog u duhu arhitekture akademizma, odnosno akademizirane varijante srpsko-vizantijskog stila.
Simbolizuje ustaljivanje upravnog crkvenog centra u Beogradu, nakon dužeg perioda kada se on nalazio unutar državnih granica Turske, odnosno Austro-Ugarske. Podizanje Patrijaršije koincidira sa periodom podizanja monumentalne crkve Svetog Marka i pripremama za podizanje crkve Svetog Save.

Svetosavska 22U Zemunu. Sagrađena je 1907-9. kao Dom srpske pravoslavne Crkvene opštine i škola u Donjem gradu Zemuna po projektu arh. Kosta Atanackovića-Stanišića. Zgrada je podignuta na mestu gde su bile Stara konfesiona škola iz XVIII veka i nekadašnja gostionica "Kod kneza Miloša".


Svetozara Markovića 6Sagrađena je 1932. godine za inženjera Božića.

Zgradu karakteriše rustično obrađeno prizemlje. Na fasadi su istaknuta dva medaljona i plastika obrađeni u duhu istoricizma.

Terazije 39Zgrada Smederevske banke sagrađena je 1912. po projektu arhitekata Milorada Ruvidića i Isaila Fidinovića za trgovca Milana M. Stefanovića-Smederevca.

U prizemlju zgrade neko vreme se nalazila Smederevska banka, pa je zgrada i docnije zadržala taj naziv. Oblikovana je u maniru secesije sa adekvatnom dekoracijom, naročito izraženom na glavnoj fasadi.

Vuka Karadžića 9Sagrađena je 1923. godine po projektu Petra Gačića.
Prvobitno trospratna, 1925. godine nadzidan je jedan sprat. Poseban akcenat predstavlja timpanon iznad krovnog venca kao završni element fasade.

Zadarska 6Sagrađena je 1927. godine po projektu arhitekte Branislava Kojića, akademika i jednog od osnivača grupe arhitekata modernog pravca.

U ovoj jednospratnoj porodičnoj kući arhitekta Kojić proveo je čitav radni vek. Zgrada predstavlja redak primerak primene folklorizma u beogradskoj arhitekturi.

Zmaj Jovina 5Sagrađena je 1927. godine po projektu inženjera Gligorija Vukčevića u duhu akademizma sa elementima evropskog art dekoa, stila koji je dominirao u periodu između dva svetska rata.

Zmaj Jovina 7Trospratna stambena kuća Savke Maksimović sa dućanima u prizemlju 7 obrađena je u maniru akademizma XX veka prema projektu inženjera Božidara Božića.


Zmaj Jovina 9Spratna porodična kuća trgovca Koste Milenkovića izgrađena je 90-ih godina XIX veka. U literaturi je zabeleženo da je ova kuća "veoma uspela analogija palate Openhajm Gotfrida Sempera", čiji je Konstantin Jovanović bio "verni poklonik".
U kuću se ulazi kroz impresivno drvorezbarenu kolsku kapiju sa detaljima bravarije, jedinstvenim u arhitekturi tog vremena, na kojoj se ističe monogram vlasnika.

Zmaj Jovina 15


Kolektivno-stambena i trgovačka kuća trgovca Živojina Jankovića sagrađena je 1928. po planovima inženjersko-arhitektonskog biroa čeških arhitekata Krehlika i Jelinika. Monumentalna ugaona građevina je koncipirana u duhu modernizovanog akademizma.

Reprezentativno obeležje je, osim fasade, dato i enterijeru. Ulazni hol je obložen mermerom i omalterisan, a pod je pokriven dekorativnim kamenim pločama. Skladno rešenje stilizovanog akademizma, koji je u kontrastu sa staklenim površinama, zanimljiv je marker prostora.

Zmaj Jovina 35Sagrađena je oko 1890. godine u maniru akademizma XIX veka kao skromna ugaona prizemna zgrada.

Zgradu je podigao, u njoj živeo, radio i umro istaknuti srpski slikar XIX veka, Đorđe Krstić (1851-1907), predstavnik realizma u srpskoj umetnosti. U ateljeu, koji se i do danas sačuvao, nastala su najznačajnija dela: "Anatom", "Pad Stalaća", "Studenica", "Babakaj", i dr.

Komentari

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Powered by blog.rs