Beograd

Beogradski motivi, dočarani posredstvom jedne beogradoholičarke. Ona je književnica, a zove se Neda Kovačević. Njen mejl glasi: nedakovacevic@yahoo.com

Crkva Svetog Marka

beogradska | 28 Januar, 2009 15:20

S obzirom da je već toliko puta pominjana, red je da odmah dobije i poseban članak. Smile

Najpre, stara crkva Svetog Marka
U Beogradu je 1835. godine sagrađena stara crkva Sv. Marka, a po naređenju Kneza Miloša koji piše sudu okružja varoši Beograda: ''...jedno zdravlja radi, a drugo dobra poretka radi...preporučujemo vam da odma jednu kapelu u groblju Beograda sazidati date...'' Jednobrodnа crkava bez tornja bila duga oko 21,0 m zajedno sa oltarom a široka svega 8,80 m. dok je njena visina iznosila samo 6,20 m.

Oltarna apsida iako petostrana spolja ispadala je svega 1,26 m a njen unutrašnji deo bio je segmentast; pevničke apside takođe petostrane bile su jače izražene na zidnim masama. I u ovoj crkvi svod je bio poluobličast od drveta i malterisan, okačen o krovnu konstrukciju.


Spoljna arhitektura crkve Svetog Marka koja ima u osnovnoj konstrukciji i u pojedinim elementima portala neosporne veze sa starom srpskom crkvenom arhitekturom znatno se odvaja od onih koje smo zapazili na crkvama u unutrašnjosti Srbije ove epohe, mada se po rešenju osnove ne razlikuje od njih.
Ovu razliku arhitekture crkve Svetog Marka primetio je i sam F. Kanic u svojoj, ranije pomenutoj, kritici srbijanske crkvene arhitekture. Profesor P. Krstić s pravom zapaža da postoji izvesna veza između arhitektonske obrade Markove crkve i topčiderske; obe su izvodili isti majstori Janja Mihajlović i Nikola Đorđević; Janja je možda i planove izradio mada pos-toji pretpostavka da su planovi Hadži-Nikole Živkovića koji je i nadzor vodio.Nova crkva Svetog Marka

Nova, monumentalna crkva svetog Marka sagrađena je 1931-1940. godine, prema planovima arhitekata Petra i Branka Krstića. Oblikovana je u duhu arhitekture srpsko-vizantijskog stila. Po opštem graditeljskom rešenju, arhitektonskim formama i polihromiji fasada, ovaj hram je najsrodniji manastiru Gračanici. Opremanje i ukrašavanje hrama još nije završeno.U južnom delu naosa nalazi se sarkofag sa kostima cara Dušana, koje su prenesene iz njegove zadužbine manastira sv. Arhanđela kod Prizrena. Na severnoj strani je grobnica od belog mermera u kojoj su sahranjeni zemni ostaci patrijarha Germana.
U crkvi se čuva jedna od najbogatijih zbirki srpskih ikona 18. i 19. veka.

Neko vreme stara i nova crkva egzistirale su zajedno, a onda je mala crkva Svetog Marka pogođena i uništena zapaljivom bombom 6-7. aprila 1941. godine. Pri tom je oštećena i nova crkva.
Tužno zgarište je izgledalo ovako:
Posle Prevrata u maju 1903, kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga sahranjeni su najpre u kripti stare crkve, a po njenom uništenju njihovi zemni ostaci preneti su u kriptu nove crkve, gde se nalaze i danas.

 
Powered by blog.rs