Beograd

Beogradski motivi, dočarani posredstvom jedne beogradoholičarke. Ona je književnica, a zove se Neda Kovačević. Njen mejl glasi: nedakovacevic@yahoo.com

Beogradske fasade, nekad i sad, Deo Prvi

beogradska | 25 Februar, 2009 18:06

Bulevar kralja Aleksandra 46Sagrađena je 1930. godine, prema planovima arhitekte Aleksandra Jankovića. Građena je za doktora Vladu Markovića, u duhu modernizma.
Zgrada je prvobitno imala podrum, prizemlje, tri sprata i mansardu, a u dvorištu je bila podignuta garaža. Tokom II svetskog rata, 1941. godine, zgrada je teško oštećena i tada je dat plan za obnovu prvog i drugog sprata i tavana, koji je pripremio arhitekta Janković.
Pedesetih godina XX veka nadzidani su treći, četvrti i peti sprat.

Bulevar kralja Aleksandra 63Sagrađena je tokom prvih decenija dvadesetog veka u duhu akademizma.


Dečanska 23Izgrađena je 1923. godine u duhu akademizma. Prvobitno jednospratni objekat vremenom je nadzidan za tri sprata, u istom maniru.


Dositejeva 16Sagrađena je krajem 1872. godine kao porodična kuća Jakova Damjanovića, građevinskog preduzimača, koji se naročito istakao u izgrađivanju Beograda i kaldrmisanju njegovih ulica posle turskog bombardovanja 1862. godine.
Neposredno po izgradnji, od jula 1876. do maja 1877. godine, kuća Jakova Damjanovića poslužila je za smeštaj Engleskog zavoda za srpsku siročad, koji je posle srpsko-turskih ratova osnovao engleski lekar Henri Ciman.
U ovoj kući je živeo i radio Stevan Mokranjac (1856-1914)


Gospodar Jevremova 39Kuću je sagradio 1882. godine kao prizemnicu Kosta St. Pavlović, načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Na postojeće prizemlje dograđeni su 1927. godine sprat i potkrovlje po projektu arhitekte Aleksandra Sekulića.
Dom porodice Pavlović odigrao je određenu društveno-političku i kulturnu ulogu, jer se u njemu okupljala srpska i jugoslovenska inteligencija. Tu su se sastajali, a poneki radili i stvarali, mnogi naši velikani: Stojan Novaković, Ljuba Kovačević, dr Demosten Nikolajević, Giga Geršić, Nikola Pašić, Ljuba Davidović, Mihailo Petrović - Alas, Paja Jovanović, Ivan Meštrović, Ivo Andrić i drugi.
U dom porodice Pavlović dolazili su i političari i ljudi iz sveta kulture iz inostranstva, prvenstveno iz Francuske i Rumunije. Kuću je posećivao skoro ceo diplomatski kor između dva svetska rata. Dom porodice Pavlovića je od podizanja do danas ostao u vlasništvu iste porodice i zadržao svoj prvobitni izgled.

Mnogo više o o ovoj kući ima na:

http://www.domporodicepavlovic.org.yu/pages/razdoblja.htm


Kralja Milana 20Sagrađena je 1936. godine, prema planovima istaknutog arhitekte Franje Urbana. Na fasadi je natpis "DOM HADŽIJA ROSANDE I LAZARA JOVANOVIĆA".


Kralja Milana 24


Sagrađena je prvih decenija dvadesetog veka u duhu akademizma. Deo je niza stilskih građevina u istorijskoj i do danas značajnoj saobraćajnici u centru grada.


Kralja Milutina 5Dom braće Krstić, podignut je krajem 80-ih godina XIX veka kao reprezentativna kuća arhitekture akademizma sa elememtima secesije.
U njemu su svoj radni vek proveli arhitekte braća Petar i Branko Krstić koji pripadaju nizu najznačajnijih srpskih arhitekata XX veka. Pretpostavlja se da je projektant ove kuće bio istaknuti arhitekta Jovan Ilkić.

Kralja Petra 22Izgrađena je krajem XIX veka u duhu arhitekture akademizma.
Nalazi se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine "Knez Mihailova ulica" koja je utvrđena za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Knez Mihailova 17Podignuta je u periodu od 1922. do 1924. godine po projektu Leona Talvija u standardnom akademskom maniru.
Vlasnik zgrade bio je Mladen Obradović.

Knez Mihailova 28Kuća Ćire Panića, u Knez Mihailovoj 28 sagrađena je 1929. godine, prema projektu beogradskog arhitekte Aleksandra Jankovića u duhu akademizma.

Knez Mihailova 24Kuća Divne Popović, podignuta je 1939. kao stambeni objekat. Projekat je uradio arhitekta Samuil Zaks u duhu arhitekture modernizma.


Knez Mihailova 47Zadužbina Nikole Spasića podignuta je 1930. godine kao trgovačko-stambena četvorospratnica, po projektu arhitekte Josifa Najmana, u duhu akademizma.
Fasada zgrade je ukrašena skulpturama koje simbolizuju industriju i trgovinu. Postavljene su u timpanonu nad centralnim delom fasade, a delo su vajara Dragomira Arambašića. Osim toga, postoje i četiri grupne i dve pojedinačne dečije figure postavljene naizmenično nad centralnim i bočnim fasadama, rad vajara Živojina Lukića.

Knez Mihailova 52Spratna kuća poznatog beogradskog trgovca ćir Mihaila Pavlovića, sagrađena je 80-ih godina XIX veka. Obrađena je u maniru akademizma XIX veka, a glavna fasada iz Knez Mihailove ulice naglašena je balkonom koji nose atlanti, što je dosta redak slučaj u beogradskoj arhitekturi.
Za ovu zgradu je Milivoje Kostić u knjizi "Poslovi i dani trgovaca, privrednika i bankara u Beogradu XIX i XX veka" napisao : "Impozantna zgrada na sprat sa velikim balkonom, koji su svojim leđima podupirali lepo izvajani Herkulesi. Svojom lepom spoljašnoću zgrada je privlačila mušterije. U prizemlju je bio prostrani dućan sa dva odeljenja i sa zastakljenom kancelarijom... Na spratu je stanovao kućevlasnik i njegova porodica. "

Nebojšina 53Sagrađena je u periodu između dva svetska rata u stilu modernizma.
Fasada je potpuno svedena i krajnje pojednostavljena, simetrično koncipirana, sa središnjim naglašenim rizalitom.

Njegoševa 8Kolektivno-stambena zgrada sa lokalima u prizemlju, sagrađena je u periodu između dva svetska rata u stilu modernizma.
Objekat je 1940. godine nadzidan po projektu inženjera Leonida Z. Makšejeva. Fasada je koncipirana u duhu savremene arhitekture koja se oslanja na postulate modernizma.


 
Powered by blog.rs